New in Wolfram Mathematica 8: Modelado de grafos y de redes  previous  |  next 

Áreas de aplicación

Visualice árboles de paquetes de óndulas 

Construya un grafo para visualizar un árbol de paquete de óndulas.
In[1]:=
Click for copyable input
X
In[2]:=
Click for copyable input
X
In[3]:=
Click for copyable input
X
In[4]:=
Click for copyable input
X
In[5]:=
Click for copyable input
X
Out[5]=