New in Wolfram Mathematica 8: Análisis de óndula  previous  |  next 

Áreas de aplicación

Calcule transformadas de óndula a alta precisión 

Use cualquier precisión, incluyendo precisión exacta o infinita.
In[1]:=
Click for copyable input
X
In[2]:=
Click for copyable input
X
In[3]:=
Click for copyable input
X
Out[3]=