New in Wolfram Mathematica 8: Análisis de óndula  previous  |  next 

Áreas de aplicación

Transforme sonido directamente 

Analice un sonido directamente con transformadas de óndulas continuas.
In[1]:=
Click for copyable input
X
Out[1]=
In[2]:=
Click for copyable input
X
Out[2]=
In[3]:=
Click for copyable input
X
In[4]:=
Click for copyable input
X
Out[4]=