New in Wolfram Mathematica 8: Análisis de óndula  previous  |  next 

Áreas de aplicación

Use diferentes métodos de umbral de óndula 

Realice umbral de óndula con varios métodos.
In[1]:=
Click for copyable input
X
In[2]:=
Click for copyable input
X
In[3]:=
Click for copyable input
X
In[4]:=
Click for copyable input
X
In[5]:=
Click for copyable input
X
In[6]:=
Click for copyable input
X
In[7]:=
Click for copyable input
X
Out[7]=