New in Wolfram Mathematica 8: Análisis de óndula  previous  |  next 

Áreas de aplicación

Visualice transformada de óndula usando diagrama común de eje x 

Visualice coeficientes de óndula usando un diagrama común de eje .
In[1]:=
Click for copyable input
X
In[2]:=
Click for copyable input
X
In[3]:=
Click for copyable input
X
Out[3]=