New in Wolfram Mathematica 8: Análisis de grafos y redes  previous  |  next 

Áreas de aplicación

Destaque componentes fuertemente conectadas 

Destaque componentes fuertemente conectadas de un tamaño mayor que 1.
In[1]:=
Click for copyable input
X
In[2]:=
Click for copyable input
X
In[3]:=
Click for copyable input
X
Out[3]=